16.4015.0100
Blindnietzangen POP PS 15

16.4021.0100
Blindnietzangen POP TT 55D

16.4026.0100
Klemmbacken-Satz Ø 2.4-4 mm POP 15383

16.4080.0100
Blindniet-Hebelscheren 515 mm POP PS 40

16.4080.0200
Blindniet-Hebelscheren 490-665 mm POP PS 45

16.4081
Ersatzmundstücke POP

16.4082
Ersatzklemmbacken POP

16.4120.0100
Nietpistolen pneumatisch POP PRG 510 A

16.4124.0100
Nietpistolen hydro-pneumatisch POP ProSet® MCS 2500

16.4040.0100
Blindniet-Sortimente POP 46310

16.4040.0200
Blindniet-Sortimente POP Box PS15

87.7110
Blindnieten Standard POP TLPD/TLED..BS

87.7120
Blindnieten Standard POP TLPD/TLED..SS

87.7130
Blindnieten Standard POP TAPD..BS

87.7140
Blindnieten POP TAPD..BSLF

87.7150
Blindnieten Standard POP AD..ABS

87.7160
Blindnieten Standard POP TSPD/SD..BS

87.7170
Blindnieten Standard POP SSD..SSBS

87.7190
Blindnieten Standard POP TCPD..BS

87.7310
Blindnieten Standard POP TLPK/TLEK..BS

87.7320
Blindnieten Standard POP TLPK/TLEK..SS

87.7330
Blindnieten Standard POP TAPK..BS

87.7410
Dicht-Blindnieten Imex POP AD..SB

87.7420
Dicht-Blindnieten Imex POP AD..SS

87.7430
Dicht-Blindnieten Imex POP SD..SB

87.7440
Dicht-Blindnieten Imex POP TD..SS

BN1267
Mundstücke POP Standard

BN1268
Klemmbacken für POP® TT 26 POP Standard

BN1271.1447467
Klemmbacken zu POP® Nietwerkzeug TT 170 12352

BN1409
Blindniete POP® SSD..SSBS POP SSD..SSBS (TTP/D)

BN14490.1071602
Klemmbacken 15383

BN20364.3452529
POP® Hebelschere PS 40 ausgerüstet 3452529

BN20365
Mundstücke zu Nietwerkzeugen POP® POP

BN20366
Klemmbacken zu POP® Hebelschere PS 40 POP Standard

BN20505.3491674
Handnietzange POP® PS 15 komplett PS 15

BN20506
Mundstücke POP Standard

BN20507.3491694
Klemmbacken DPM400-084

BN2055.1109855
Pneumatische Nietpistole POP® PRG 510 A 1109855

BN2056
Mundstücke für diverse Nietgeräte POP® POP Standard

BN2057.1109863
Klemmbacken zu POP® Nietpistole PRG 510 PRG 402-8A

BN30829
Blindniete POP® Multigrip EBD/BS POP EBD BS

BN30836
Becherniete POP® Lukket AD/AH POP Lukket AD/AH

BN30839
Terminal Blindniete POP® PMC POP Pop® PMC

BN30847.5400239
Handnietzange POP® TT 55D komplett

BN3313
Becherniete POP® TD..GT POP TD..SS

BN3328
Blindniete POP® AD..ABS POP AD..ABS

BN3329
Becherniete POP® SD...SB / SED...GSM POP SD..SB

BN4537
Blindniete POP® TAPD..BSLF POP TAPD..BSLF

BN918
Blindniete POP® TLPD SS POP TLPD/TLED SS

BN919
Blindniete POP® TLPK SS POP TLPK/TLEK SS

BN920
Blindniete POP® TLPD BS POP TLPD/TLED BS

BN921
Blindniete POP® TLPK BS POP TLPK/TLEK BS

BN922
Blindniete POP® TSPD/SD..BS POP TSPD/SD..BS

BN923
Blindniete POP® TSPK..BS POP TSPK..BS

BN924
Blindniete POP® TAPD..BS POP TAPD..BS

BN925
Blindniete POP® TAPK..BS POP TAPK..BS

BN926
Becherniete POP® AD..SB / H POP AD..SB

BN931
Blindniete POP® TCPD..BS POP TCPD..BS

BN934
Blindnietbox POP® Sortiment POP